Gutenberg editörünü nasıl devre dışı bırakabilirim?

Gutenberg editörünü devre dışı bırakmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

ancak bu sadece Gutenberg‘i devre dışı bırakıyor ve Classic editör bir daha geri gelmiyor.

Bunun yerine aşağıdaki kodu geçerli temanızın function.php dosyasına eklemeniz yeterlidir.

<?php 

/**
* Disable Gutenberg for supported posts.
*/
add_filter( 'use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 100 );

/**
* Disable Gutenberg action and filter hooks.
*/
function df_disable_gutenberg_hooks() {
remove_action( 'admin_menu', 'gutenberg_menu' );
remove_action( 'admin_init', 'gutenberg_redirect_demo' );

remove_filter( 'wp_refresh_nonces', 'gutenberg_add_rest_nonce_to_heartbeat_response_headers' );
remove_filter( 'get_edit_post_link', 'gutenberg_revisions_link_to_editor' );
remove_filter( 'wp_prepare_revision_for_js', 'gutenberg_revisions_restore' );

remove_action( 'rest_api_init', 'gutenberg_register_rest_routes' );
remove_action( 'rest_api_init', 'gutenberg_add_taxonomy_visibility_field' );
remove_filter( 'rest_request_after_callbacks', 'gutenberg_filter_oembed_result' );
remove_filter( 'registered_post_type', 'gutenberg_register_post_prepare_functions' );

remove_action( 'do_meta_boxes', 'gutenberg_meta_box_save', 1000 );
remove_action( 'submitpost_box', 'gutenberg_intercept_meta_box_render' );
remove_action( 'submitpage_box', 'gutenberg_intercept_meta_box_render' );
remove_action( 'edit_page_form', 'gutenberg_intercept_meta_box_render' );
remove_action( 'edit_form_advanced', 'gutenberg_intercept_meta_box_render' );
remove_filter( 'redirect_post_location', 'gutenberg_meta_box_save_redirect' );
remove_filter( 'filter_gutenberg_meta_boxes', 'gutenberg_filter_meta_boxes' );

remove_action( 'admin_notices', 'gutenberg_build_files_notice' );
remove_filter( 'body_class', 'gutenberg_add_responsive_body_class' );
remove_filter( 'admin_url', 'gutenberg_modify_add_new_button_url' ); // old
remove_action( 'admin_enqueue_scripts', 'gutenberg_check_if_classic_needs_warning_about_blocks' );
remove_filter( 'register_post_type_args', 'gutenberg_filter_post_type_labels' );

remove_action( 'admin_init', 'gutenberg_add_edit_link_filters' );
remove_action( 'admin_print_scripts-edit.php', 'gutenberg_replace_default_add_new_button' );
remove_filter( 'redirect_post_location', 'gutenberg_redirect_to_classic_editor_when_saving_posts' );
remove_filter( 'display_post_states', 'gutenberg_add_gutenberg_post_state' );
remove_action( 'edit_form_top', 'gutenberg_remember_classic_editor_when_saving_posts' );
}

add_filter( 'after_setup_theme', 'df_disable_gutenberg_hooks' );

/**
* Disable Gutenberg frontend scripts.
*/
function df_disable_gutenberg_wp_enqueue_scripts() {
wp_dequeue_style( 'wp-block-library' );
}

add_filter( 'wp_enqueue_scripts', 'df_disable_gutenberg_wp_enqueue_scripts', 100 );
?>

Son Yazılarımız